dnes je 25.2.2024

Input:

62/1958 Sb., Ústavní zákon o konečném vytyčení státních hranic s Polskou lidovou republikou

č. 62/1958 Zb.
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 17. října 1958
o konečném vytyčení státních hranic s Polskou lidovou republikou
Národní shromáždění Republiky československé uneslo se na tomto ústavním zákoně:
§ 1
Národní shromáždění souhlasí se Smlouvou mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o konečném vytyčení státních hranic, podepsanou ve Varšavě dne 13. června 1958.
§ 2
Změny státních hranic nabudou platnosti dnem výměny ratifikačních listin ke smlouvě uvedené v § 1.
§ 3
Tento ústavní zákon nabývá účinnosti ode dne vyhlášení; provedou jej ministr vnitra a ministr zahraničních věcí v dohodě se zúčastněnými ministry.
 
Novotný v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.
Barák v. r.
David v. r.