dnes je 2.12.2023

Input:

62/1959 Sb., Nařízení, kterým se stanoví správní poplatek za domácí porážky prasat, platné do 31.12.1960

č. 62/1959 Zb.
[zrušené č. 160/1960 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra financí
ze dne 10. září 1959,
kterým se stanoví správní poplatek za domácí porážky prasat
Ministr financí nařizuje v dohodě se zúčastněnými členy vlády podle § 17 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích:
Čl. I
Nařízení ministra financí č. 60/1955 Sb., o správních poplatcích, ve znění nařízení č. 71/1965 Sb. a č. 52/1957 Sb. se doplňuje tak, že se v sazebníku I vkládá za dosavadní položku 101 nová položka 101a, která zní:
 
Pol.
Předmět poplatku
Poplatek Kčs
„101a
Povolení domácí porážky prasat - za kus
20,-“
Poznámka: Poplatek za povolení domácí porážky se platí též za souhlas k ponechání nutně poraženého prasete chovateli pro jeho domácnost
 
Čl. II
Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne 1. října 1959.
 
Široký v. r.
Ďuriš v. r.