dnes je 20.7.2024

Input:

63/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se doplňují stanovy československého vojenského řádu "Za svobodu"

č. 63/1947 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 9. dubna 1947,
jimiž se doplňují stanovy československého vojenského řádu „Za svobodu“.
Se souhlasem presidenta republiky Československé nařizuje vláda podle § 1 zákona ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech:
§ 1.
Stanovy československého vojenského řádu „Za svobodu“, připojené k vládnímu nařízení ze dne 2. dubna 1946, č. 105 Sb., jímž se zřizuje československý vojenský řád „Za svobodu“, a jsoucí jeho součástí, se doplňují na konci dalším (11.) článkem tohoto znění:
„Čl. 11.
Věci československého vojenského řádu „Za svobodu“ spravuje ministerstvo národní obrany.“
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 21. května 1946; provedou je ministři národní obrany a zahraničních věcí.
 
Gottwald v. r.
Dr. Zenkl v. r. Zmrhal v. r.
Ursíny v. r. Dr. Pietor v. r.
Masaryk v. r. Ing. Kopecký v. r.
arm.gen.Svoboda v. r. Hála v. r.
Nosek v. r. Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Dolanský v. r. Majer v. r.
Dr. Stránský v. r. Dr. Franek v. r.
Kopecký v. r. Dr. Clementis v. r.
Ďuriš v. r. Lichner v. r.