dnes je 3.12.2023

Input:

63/1954 Sb., Vládní nařízení o přenesení působnosti v oboru vědeckotechnické spolupráce ze státního úřadu plánovacího na ministerstvo zahraničního obchodu

č. 63/1954 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. listopadu 1954
o přenesení působnosti v oboru vědeckotechnické spolupráce ze státního úřadu plánovacího na ministerstvo zahraničního obchodu.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
Organisování vědecko-technické spolupráce a výměny technických zkušeností se spřátelenými státy [§ 1 písm. i) vl. nař. č. 95/1951 Sb., kterým se vydává statut státního úřadu plánovacího] přenáší se, pokud jde o styk se zahraničím, z působnosti státního úřadu plánovacího na ministerstvo zahraničního obchodu.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministr-předseda státního úřadu plánovacího a ministr zahraničního obchodu.
 
Dr. Dolanský v. r.
Ing. Šimůnek v. r.
Dvořák v. r.