dnes je 3.12.2023

Input:

63/1958 Sb., Zákon o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé

č. 63/1958 Zb.
ZÁKON
ze dne 16. října 1958
o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
Národní shromáždění Republiky československé, vycházejíc z dosavadních výsledků dosažených v rozvoji československého národního hospodářství a sledujíc cíl

zajistit další rychlý proporcionální rozvoj výrobních sil na podkladě nejplnějšího využívání přírodních a ekonomických podmínek naší země, všestranného rozvoje techniky a rozšiřující se mezinárodní socialistické dělby práce a
zvýšit hmotnou a kulturní úroveň lidu na základě růstu společenské produktivity práce, založeného na socialistických výrobních vztazích, stanoví:
§ 1
(1) Objem průmyslové výroby se do roku 1960 zvětší celkem o 54 % ve srovnání s rokem 1955; přitom objem výroby výrobních prostředků vzroste o 61 % a objem výroby spotřebních předmětů o 44 %.
(2) Objem výroby v hlavních průmyslových odvětvích vzroste takto: v průmyslu paliv o 45 %, v průmyslu energetiky o 72 %, v hutním průmyslu o 59 %, v chemickém průmyslu o 61 %, ve strojírenství o 77 %, ve spotřebním průmyslu o 39 % a v potravinářském průmyslu o 32 %.
(3) Výroba nejdůležitějších výrobků vzroste tak, že se v roce 1960 vyrobí:
 
elektřiny
24,2 miliardy kWh
uhlí
93,8 milionu tun
koksu kamenouhelného
8,2 milionu tun
oceli
6,8 milionu tun
válcovaného materiálu
4,6 milionu tun
pohonných látek celkem
1,8 milionu tun
umělých hnojiv dusíkatých
142,6 tisíce tun dusíku
umělých hnojiv fosforečných
144,2 tun kysličníku fosforečného
umělých vláken
63,3 tisíce tun
papíru
431 tisíc tun
chemického zařízení
62 tisíce tun
zařízení válcoven
33 tisíce tun
zemědělských strojů
za 1 033 miliony Kčs
osobních automobilů
55 tisíc kusů
chladniček
118,5 tisíc kusů
televizních přijímačů
235 tisíc kusů
cementu
4 656 tisíc tun
vápna
2 090 tisíc tun
bavlněných tkanin
433,8 milionu metrů
hedvábných tkanin
63,4 milionu metrů
lněných a pololněných tkanin
65 milionů metrů
vlněných tkanin
47,3 milionu metrů
obuvi
87,7 milionu párů
masa
460,6 tisíce tun
másla
64,5 tisíce tun
cukru
982,5 tisíce tun
rostlinných jedlých tuků
106 tisíc tun
§ 2
(1) Objem zemědělské výroby se do roku 1960 zvětší zhruba o 27 % ve srovnání s rokem 1955; přitom živočišná výroba vzroste rychleji než výroba rostlinná.
(2) Objem strojových prací strojních a traktorových stanic vzroste o 140,4 %.
(3) Zemědělství bude dodáno v roce 1960 o 59 % strojených hnojiv v čistých živinách více než v roce 1955 a v období druhého pětiletého plánu celkem 46 000 traktorů, 5100 obilních kombajnů a další zemědělské stroje.
(4) Objem těžby dřeva se do roku 1960 zmenší o 11,5 % ve srovnání s rokem 1955.
§ 3
Objem železniční dopravy se do roku 1960 zvětší v tunokilometrech o 61 % ve srovnání s rokem 1955. Do roku 1960 bude dokončena elektrifikace železničních tratí Ústí nad Labem - Nymburk a Praha - Česká Třebová - Valašské Meziříčí - Žilina. Výkon veškeré nákladní automobilové dopravy v tunokilometrech vzroste o 55 %.
§ 4
Objem stavebních prací prováděných stavebně montážními organizacemi se do roku 1960 zvětší o 57 % ve