dnes je 2.12.2023

Input:

63/1960 Sb., Vyhláška předsedy Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se upravuje rozhodování o některých dalších dávkách důchodového zabezpečení (pojištění) národními výbory Jihomoravského kraje, platné do 31.5.1963

č. 63/1960 Zb.
VYHLÁŠKA
předsedy Státního úřadu sociálního zabezpečení
ze dne 12. května 1960,
kterou se upravuje rozhodování o některých dalších dávkách důchodového zabezpečení (pojištění) národními výbory Jihomoravského kraje
Předseda Státního úřadu sociálního zabezpečení stanoví v dohodě se zúčastněnými ministry a s Ústřední radou odborů podle § 69 odst. 1 zákona č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 41/1958 Sb.:
§ 1
O dávkách poskytovaných podle předpisů o důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev, jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících,
o zvýšení důchodů, poskytovaných podle předpisů uvedených v předchozím odstavci, pro bezmocnost, jakož i o zvýšení výchovného, poskytovaného k těmto důchodům, pro bezmocnost, a
o zvýšení starobních a invalidních důchodů přiznaných podle předpisů uvedených v prvním odstavci, které náleží za dobu zaměstnání v pracovním poměru nebo za dobu činnosti v poměru člena výrobního družstva vykonávaných po přiznání důchodu,
rozhodují
ode dne 12. června 1960
Okresní národní výbory v Blansku, v Brně-venkov, v Břeclavi, ve Vyškově a ve Znojmě a Městský národní výbor v Brně-městě,
ode dne 1. října 1960
Okresní národní výbory v Gottwaldově, v Hodoníně, v Jihlavě, v Kroměříži, v Prostějově, v Třebíči, v Uherském Hradišti a ve Žďáru nad Sázavou.
§ 2
Zrušuje se vyhláška č. 135/1958 Ú. l., kterou se přenáší v Brněnském kraji za účelem získání zkušeností rozhodování o některých dalších dávkách důchodového zabezpečení (pojištění) ze Státního úřadu sociálního zabezpečení na výkonné orgány národních výborů tohoto kraje.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti ode dne 12. června 1960.
 
Předseda:
Erban v. r.