dnes je 8.12.2023

Input:

63/1962 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění § 2 odst. 4 zákona o Státní plánovací komisi

č. 63/1962 Zb.
[zrušené nepriamo č. 52/1963 Zb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 11. července 1962,
kterým se mění § 2 odst. 4 zákona o Státní plánovací komisi
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
Čl. I
Zákon č. 41/1959 Sb., o Státní plánovací komisi, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 1/1961 Sb., se mění takto:
První věta § 2 odst. 4 se mění a zní:
„(4) Státní plánovací komise se skládá z předsedy Státní plánovací komise, kterým je člen vlády, a z členů, jimiž jsou náměstkové předsedy Státní plánovací komise, někteří hospodářští ministři a významní představitelé hospodářského života, vědy a techniky.“
Čl. II
Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Novotný v. r.
v z. Valo v. r.
Široký v. r.