dnes je 16.4.2024

Input:

64/1963 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Madridské dohodě o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží ze dne 14. dubna 1891, revidované ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934 a v Lisabonu dne 31. října 1958

č. 64/1963 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 26. července 1963
o Madridské dohodě o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží ze dne 14. dubna 1891 revidované ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934 a v Lisabonu dne 31. října 1958
Dne 14. dubna 1891 byla sjednána Madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží, která byla revidována naposledy dne 31. října 1958 v Lisabonu.
Listina o přístupu Československé socialistické republiky k této Dohodě byla předána švýcarské vládě dne 11. srpna 1961.
Dohoda vstoupila podle svého článku 6 odstavce 1 v platnost dnem 1. června 1963. Tímto dnem vystoupila Dohoda v platnost rovněž pro Československou socialistickou republiku.
Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
MADRIDSKÁ DOHODA
o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží ze dne 14. dubna 1891 revidovaná ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934 a v Lisabonu dne 31. října 1958
Článek 1
(1) Každý výrobek nesoucí falešný nebo klamavý údaj, jímž je přímo nebo nepřímo označena jako země nebo místo původu některá ze zemí, na něž se vztahuje tato Dohoda, nebo některé místo ležící v některé z těchto zemí, bude zabaven při dovozu v každé z uvedených zemí.
(2) K zabavení dojde rovněž v zemi, kde byl falešný nebo klamavý údaj o původu připojen, nebo v zemi, kam byl výrobek opatřený tímto falešným nebo klamavým údajem dovezen.
(3) Nedovoluje-li zákonodárství některé země zabavení při dovozu, nahradí se toto zabavení zákazem dovozu.
(4) Nedovoluje-li zákonodárství některé země ani zabavení při dovozu, ani zákaz dovozu, ani zabavení ve vnitrozemí a očekává se tudíž, že toto zákonodárství bude upraveno, nahradí se tato opatření žalobami a prostředky, které zákon této země zajišťuje ve stejném případě vlastním příslušníkům.
(5) Nebude-li tu zvláštních sankcí, které by zabezpečovaly potlačení falešných nebo klamavých údajů o původu, použije se sankcí předvídaných příslušnými ustanoveními zákonů o známkách a obchodních názvech.
Článek 2
(1) K zabavení dojde na žádost celního úřadu, který o tom neprodleně uvědomí účastníka, osobu fyzickou nebo právnickou, aby mohl podniknout, přeje-li si to, opatření proti zabavení, které bylo vykonáno jako opatření zajišťovací; státní zastupitelství nebo každý jiný příslušný úřad však může žádat o zabavení buď na návrh poškozeného nebo z úřední povinnosti; řízení má pak svůj obvyklý průběh.
(2) Úřady nejsou povinny provádět zabavení v případě průvozu.
Článek 3
Tato ustanovení nezabraňují prodávajícímu, aby uvedl své jméno nebo svou adresu na výrobky, které pocházejí odjinud než ze země prodeje; v tomto případě musí však být k adrese nebo ke jménu připojen přesný a zřetelný údaj země či místa zpracování nebo výroby nebo nějaký jiný údaj, který postačí k tomu, aby