dnes je 21.4.2024

Input:

64/1965 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o cestovních dokladech, platné do 10.5.1970

č. 64/1965 Zb.
[zrušené č. 44/1970 Zb.]
Vyhláška
ministerstva vnitra a ministerstva zahraničních věcí
ze dne 23. června 1965,
kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o cestovních dokladech
Ministerstvo vnitra a ministerstvo zahraničních věcí stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 7 zákona č. 63/1965 Sb., o cestovních dokladech:
§ 1
Druhy cestovních dokladů
Cestovními doklady, které opravňují občany československé socialistické republiky k překročení státních hranic a k pobytu v cizině, jsou:
a) diplomatický pas, služební pas, zvláštní pas a cestovní pas,
b) jiné cestovní doklady, zejména cestovní průkaz, cestovní průkaz totožnosti, cestovní soupiska, cestovní příloha k občanskému průkazu, propustka do turistických oblastí, hraniční propustka a průkaz pro překročení státních hranic do místně omezené vzdálenosti.
§ 2
Vydávání cestovních dokladů
(1) Diplomatické pasy vydává ministerstvo zahraničních věcí osobám, kterým podle mezinárodních zvyklostí náleží; toto ministerstvo vydává též služební pasy pracovníkům zahraniční služby.
(2) Služební pasy jiným pracovníkům, zvláštní pasy, cestovní pasy a jiné cestovní doklady vydává ministerstvo vnitra a jeho orgány v krajích a okresech. Tyto orgány také rozhodují podle účelu cesty, jaký druh cestovního dokladu bude občanu vydán.
(3) Občanům v cizině vydávají cestovní doklady československé diplomatické mise nebo konzulární úřady.
(4) Pasy obsahují zejména údaje o totožnosti občana, jeho fotografii, popis osoby a údaje o čase a územní platnosti pasu. Pasy se vydávají na dobu pěti let; po uplynutí této doby může být platnost pasu prodloužena.
(5) Ostatní cestovní doklady obsahují obdobné platnosti jako pasy.
(6) Děti ve věku do patnácti let, které cestují do ciziny společně s rodiči, mohou být zapsány do cestovního dokladu otce nebo matky.
(7) Všechny cestovní doklady jsou majetkem československého státu.
§ 3
Výjezdní doložka
(1) Pasy opravňují k cestě do ciziny, jen jsou-li opatřeny výjezdní doložkou. Udělení výjezdní doložky může být odepřeno z týchž důvodů, pro které může být odepřeno vydání cestovního dokladu.
(2) Výjezdní doložku uděluje na žádost orgán oprávněný k vydání pasu. Občanům trvale usedlým v cizině udělují výjezdní doložku československé diplomatické mise a konzulární úřady.
(3) Platnost výjezdní doložky může být prodloužena nebo rozšířena orgánem oprávněným k vydání pasu. Občanům v cizině prodlužují nebo rozšiřují platnost výjezdní doložky československé diplomatické mise nebo konzulární úřady.
§ 4
Podávání žádostí
(1) Žádost o vydání, prodloužení a rozšíření platnosti cestovního dokladu a výjezdní doložky k služebním cestám do ciziny podávají příslušné ústřední orgány a vrcholné orgány společenských organizací u ministerstva vnitra - správy pasů a víz.
(2) Žádost o vydání, prodloužení a rozšíření platnosti cestovního dokladu a výjezdní doložky k soukromým cestám do ciziny a podává u okresního oddělení ministerstva vnitra (v krajských městech u krajské správy ministerstva vnitra), příslušného podle místa