dnes je 21.4.2024

Input:

65/1967 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy o plaveckých a námořnických knížkách, platné do 30.6.2000

č. 65/1967 Zb.
[zrušené č. 435/2000 Z.z.]
VYHLÁŠKA
ministra dopravy
ze dne 12. června 1967
o plaveckých a námořnických knížkách
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 15 odst. 2 a § 24 zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě a podle § 27 zákona č. 61/1952 Sb., o námořní plavbě:
§ 1
(1) Každý člen lodní posádky československé lodě, určené pro plavbu na vnitrozemské vodní cestě, je povinen mít při plavbě do zahraničí plaveckou knížku.
(2) Každý člen lodní posádky československé námořní lodě musí být námořnickou knížku.
§ 2
Plavecké a námořnické knížky vydává ministerstvo dopravy.
§ 3
Zrušují se:
1. vyhláška Československého úřadu plavebního v Praze č. 609/1949 Ú. l., o plaveckých knížkách pro lodní posádky československé plavby na Odře,
2. vyhláška ministerstva vnitra č. 48/1957 Ú. l., o námořnických knížkách a námořnických průkazech.
§ 4
Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1967.
 
Ministr:
Indra v. r.