dnes je 19.4.2024

Input:

66/1946 Sb., Vyhláška, kterou se činí opatření podle čl. 1, odst. 4 ústavního zákona o ústavodárném Národním shromáždění

č. 66/1946 Zb.
VYHLÁŠKA MINISTRA VNITRA
ze dne 18. dubna 1946,
kterou se činí opatření podle čl. 1, odst. 4 ústavního zákona o ústavodárném Národním shromáždění.
Podle čl. 1, odst. 4 ústavního zákona ze dne 11. dubna 1946, č. 65 Sb., o ústavodárném Národním shromáždění, vyhlašuji v příloze výtah z dohody vlády Československé republiky a předsednictva Slovenské národní rady ze dne 2. června 1945, pokud se týká rozsahu moci zákonodárné ve věcech společných.
 
Nosek v.r.
 
Příloha k vyhlášce č. 66/1946 Sb.
Výtah
z dohody vlády Československé republiky a předsednictva Slovenské národní rady ze dne 1. června 1945, pokud se týká rozsahu moci zákonodárné ve věcech společných.
Za společné1) považují se zásadní celostátní hospodářské, sociálně-kulturní a administrativně-politické věci, jmenovitě:
1. ústava a státní hranice;
2. zásadní úprava základních práv a svobod občanských;
3. zásadní úprava otázek vnitřní bezpečnosti;
4. národní obrana;
5. politický a hospodářský styk se zahraničím;
6. měna a zásadní úprava peněžnictví a poštovnictví;
7. státní rozpočet, závěrečné účty, státní dluh a státní půjčky, jakož i kontrola hospodaření státu;
8. věci celní, věci spotřebních daní a finančních monopolů, daně z hospodářského styku (daň z obratu a daň přepychová), přímé daně, poplatky a regály (poštovní, mincovní a loterní);
9. státní občanství, vystěhovalectví a přistěhovalectví a cestovní pasy;
10. zásadní úprava školství, výchovy a národní osvěty;
11. železniční, silniční, vodní a letecká doprava, pošty a telekomunikace, společné věci rozhlasu;
12. poštovní spořitelny a šeková služby;
13. patenty, ochrana vzorků a známek, míry a váhy, vyměřování a mapování;
14. zásadní věci hospodářské, zásobovací, vyživovací a finanční, potřebné na zabezpečení stejných podmínek hospodaření a
15. státní podniky, ústavy a zařízení;
16. ... práva, zejména občanského, směnečného a šekového, trestního, jakož i administrativního a soudního řízení, dále věci zásadní úpravy soudní organisace;
17. pragmatikální a platové věci státních a veřejných zaměstnanců;
18. sociální pojištění a sociální politika;
19. zásadní úprava veřejného zdravotnictví;
20. věci, které se mají na základě vzájemné dohody jednotně upravit.

Poznámky pod čiarou
1V dohodě (čl. II) se praví v úvodě k tomuto výtahu až do ustavení zatímního československého zákonodárného sboru vykonává pro celé území Československé republiky zákonodárnou moc ve společných .... republiky k návrhu vlády a po dohodě .... národní radou svými dekrety.“