dnes je 21.4.2024

Input:

66/1953 Sb., Vládní nařízení o vyšších pedagogických školách a vysokých školách pedagogických

č. 66/1953 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21. července 1953
o vyšších pedagogických školách a vysokých školách pedagogických.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 16 odst. 4 zákona č. 31/1953 Sb., o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon):
§ 1.
Vyšší pedagogické školy.
(1) Pedagogická fakulta Karlovy university v Praze, její pobočky v Plzni a v Českých Budějovicích, pedagogická fakulta Masarykovy university v Brně, pedagogická fakulta Slovenské university v Bratislavě a její pobočky v Banské Bystrici a v Prešově se přeměňují dnem 1. září 1953 na vyšší pedagogické školy.
(2) K praktickému výcviku studentů se přičleňují k vyšším pedagogickým školám osmileté střední školy.
Vysoké školy pedagogické.
§ 2.
(1) Dnem 1. září 1953 se zřizuje vysoká škola pedagogická v Praze.
(2) Tato vysoká škola se dělí na fakultu společenských věd a na fakultu přírodních věd.
§ 3.
(1) Dnem 1. září 1953 se zřizuje vysoká škola pedagogická v Bratislavě.
(2) Tato vysoká škola se dělí na fakulty společenských věd a přírodních věd a na fakultu filologickou, která je umístěna v Prešově.
§ 4.
(1) Pedagogická fakulta Palackého university v Olomouci se přeměňuje dnem 1. září 1953 na vysokou školu pedagogickou.
(2) Tato vysoká škola se dělí na fakultu společenských věd a na fakultu přírodních věd.
Závěrečná ustanovení.
§ 5.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr školství a osvěty v dohodě s ministrem vysokých škol.
 
Široký v. r.
Sýkora v. r.
Štoll v. r.