dnes je 2.12.2023

Input:

66/1963 Sb., Vládní nařízení o úpravě působnosti ve věcech cestovních pasů, platné do 31.7.1965

č. 66/1963 Zb.
[zrušené č. 63/1965 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 28. srpna 1963
o úpravě působnosti ve věcech cestovních pasů
Vláda Československé republiky nařizuje podle § 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organizaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1
(1) Diplomatické pasy a služební pasy pro pracovníky zahraniční služby vydává ministerstvo zahraničních věcí.
(2) Působnost ve věcech ostatních cestovních pasů a cestovních dokladů přechází z ministerstva zahraničních věcí na ministerstvo vnitra.
§ 2
Zrušuje se vládní nařízení č. 125/1951 Sb.
§ 3
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
v z. Piller v. r.