dnes je 25.2.2024

Input:

66/1969 Sb., Vyhláška federálního výboru pro ceny o změně váhových skupin jatečných prasat

č. 66/1969 Zb.
VYHLÁŠKA
federálního výboru pro ceny
ze dne 27. května 1969
o změně váhových skupin jatečných prasat
Federální výbor pro ceny stanoví na základě usnesení vlády Československé socialistické republiky ze dne 22. května 1969 podle § 17 dost. 1 písm. c) zákona č. 53/1968 Sb., o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů, a čl. 144 odst. 2 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci:
§ 1
Váhové skupiny jatečných prasat1) se mění tak, že platí nákupní cena jatečných prasat za 1 kg živé váhy:
a) Kčs 12,50 pro váhovou skupinu 100-120 kg ž. v. místo pro dosud platnou skupinu 85 až 115 kg ž. v., popř. 85-120 kg ž. v. u vybraných masných plemen a jejich kříženců;
b) Kčs 10,50 pro váhovou skupinu 70-100 kg ž. v. místo pro dosud platnou skupinu 70-85 kg ž. v.
§ 2
Zvyšuje se dolní hranice u váhové skupiny masosádelnatých a hubených prasat ze 115 na 120 kg ž. v.2)
§ 3
Příplatek k nákupním cenám ve výši 1,30 Kčs za 1 kg ž. v.3) se vyplácí za prasata od 70 do 120 kg ž. v.
§ 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1969.
 
Ministr-předseda:
Ing. Typolt CSc., v. r.
 

Poznámky pod čiarou
1Viz ceník ministerstva zemědělství a výživy 4. 1 z roku 1967 - Nákupní ceny zemědělských výrobků.
2Ostatní váhové skupiny a nákupní ceny jatečných prasat zůstávají v platnosti beze změny.
3Cenové rozhodnutí ministerstva zemědělství a výživy č. A/23/1968 z 19. 12. 1968.