dnes je 21.7.2024

Input:

67/1949 Sb., Zákon o promlčení trestnosti měnových přestupků

č. 67/1949 Zb.
ZÁKON
ze dne 22. února 1949
o promlčení trestnosti měnových přestupků.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. 1.
Ustanovení § 23, odst. 6 dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny, se mění a zní:
„Trestnost přestupků uvedených v odstavcích 1 až 4 se promlčuje v pěti letech ode dne, kdy byl přestupek spáchán.“
Čl. 2.
Ustanovení § 23, odst. 6 dekretu č. 91/1945 Sb. ve znění čl. 1 se vztahuje i na přestupky spáchané před účinností tohoto zákona.
Čl. 3.
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí.
 
Gottwald v. r.
Dr. John v. r.
Zápotocký v. r.
Dr. Dolanský v. r.