dnes je 9.12.2023

Input:

67/1961 Sb., Zákon o zrušení daně z výkonů

č. 67/1961 Zb.
ZÁKON
ze dne 26. června 1961
o zrušení daně z výkonů
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
Rozvoj prací a služeb, poskytovaných socialistickými organizacemi obyvatelstvu, vytváří podmínky, aby částky odváděné dosud formou daně z výkonů byly odváděny do státního rozpočtu ekonomicky vhodnějším způsobem.
§ 2
(1) Částky, které se dosud jako daň z výkonů zahrnují do cen oprav, služeb a prací, stávají se, nejde-li o opravy a práce v oboru stavebním, součástí zisku.
(2) U oprav a prací v oboru stavebním se tyto částky stávají součástí daně z obratu.
§ 3
Zrušuje se zákon č. 74/1952 Sb., o dani z výkonů.
§ 4
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1962.
 
Novotný v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.