dnes je 25.2.2024

Input:

68/1959 Sb., Vládní nařízení o udělování čestných titulů "zasloužilý člen Národního divadla", "čestný člen Národního divadla v Praze" a "zasloužilý pracovník Národního divadla", platné do 14.10.1990

č. 68/1959 Zb.
[zrušené č. 404/1990 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 13.listopadu 1959
o udělování čestných titulů „zasloužilý člen Národního divadla“, „čestný člen Národního divadla v Praze“ a „zasloužilý pracovník Národního divadla“.
Vláda Republiky československé nařizuje podle § 7 odst. 2 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:
§ 1
(1) Pro ocenění vynikajících umělců Národního divadla v Praze, kteří se zasloužili o vysokou úroveň tohoto divadla a tak mimořádně přispěli k plnění jeho poslání sloužit pracujícímu lidu, socialistickému umění a lidově demokratickému zřízení, se zavádí čestný titul „zasloužilý člen Národního divadla“.
(2) Čestný titul „zasloužilý člen Národního divadla“ se uděluje vynikajícím umělcům Národního divadla v Praze, kteří pracují v tomto divadle nejméně 10 let a kteří dosahují soustavně takových výsledků, že se stávají příkladem ostatním umělcům Národního divadla v Praze i jiných divadel.
§ 2
Pro ocenění vynikajících zahraničních umělců, kteří působili v Národním divadle v Praze a jejichž práce byla pro toto divadlo významným přínosem, se zavádí čestný titul „čestný člen Národního divadla v Praze“.
§ 3
(1) Pro ocenění vynikajících provozních a organizačních pracovníků Národního divadla v Praze se zavádí čestný titul „zasloužilý pracovník Národního divadla“.
(2) Čestný titul „zasloužilý pracovník Národního divadla“ se uděluje vynikajícím provozním a organizačním pracovníkům Národního divadla v Praze, kteří pracují v tomto divadle nejméně 10 let, a to soustavně tak, že se stávají příkladem ostatním provozním a organizačním pracovníkům Národního divadla v Praze i jiných divadel.
§ 4
(1) Čestné tituly „zasloužilý člen Národního divadla“, „čestný člen Národního divadla v Praze“ a „zasloužilý pracovník Národního divadla“ uděluje ministr školství a kultury.
(2) Zároveň s udělením čestných titulů podle odstavce 1 se odevzdává listina (diplom) o udělení čestného titulu.
§ 5
Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne vyhlášení a provede je ministr školství a kultury.
 
Dolanský v. r.
Kahuda v. r.