dnes je 26.5.2024

Input:

69/1948 Sb., Zákon o hudební a artistické ústředně, platné do 30.12.1957

č. 69/1948 Zb.
[zrušené č. 82/1957 Zb.]
ZÁKON
ze dne 25. března 1948
o hudební a artistické ústředně.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Jméno, sídlo a úkol ústředen.
§ 1.
Zřizují se jako právnické osoby pro země Českou a Moravskoslezskou „hudební a artistická ústředna v Praze“ s odbočkou v Brně, pro Slovensko „Hudební a artistická ústředna v Bratislavě“ (dále jen „ústředna“).
§ 2.
(1) Úkolem ústředny jest pečovati o provozování hodnotných hudebních děl a artistických produkcí a o zlepšení sociálních a hospodářských poměrů výkonných umělců hudebních a artistů.
(2) K splnění úkolů uvedených v odstavci 1 ústředna:
a) vede evidenci veřejných produkcí hudebních a artistických (§ 15, odst. 2, písm. b) a koordinuje je (§ 16);
b) zprostředkuje pracovní poměry výkonných umělců hudebních a artistů a jejich souborů;
c) zprostředkuje pořádání veřejných produkcí hudebních a artistických;
d) pořádá veřejné produkce hudební a artistické;
e) poskytuje z vlastních prostředků podpory (§ 19, odst. 4) výkonným umělcům hudebním, hudebním skladatelům a artistům.
Výkonní hudební umělci.
§ 3.
(1) Výkonnými umělci hudebními podle tohoto zákona jsou osoby, které ve svém hlavním nebo vedlejším zaměstnání veřejně provozují díla hudební a jsou k tomu způsobilé.
(2) Hudební soubory jsou jakákoliv sdružení výkonných hudebních umělců, která společným vystoupením svých členů veřejně provozují díla hudební.
(3) Způsobilost výkonných umělců hudebních se osvědčuje vysvědčením odborných škol nebo vysvědčením o státních zkouškách; nebylo-li takové vysvědčení předloženo, rozhoduje o způsobilosti výbor hudební sekce ústředny (§ 12, odst. 1) na podkladě veřejné činnosti hudební nebo osvědčení vydaného odbornou organisací nebo odbornou složkou hudebníků z povolání jednotné odborové organisace. Výrok výboru přezkoumá na návrh osoby výrokem dotčené stálá komise hudebních odborníků, zřízená při ministerstvu informací, kterou na návrh odborných organisací a odborné složky hudebníků z povolání jednotné odborové organisace jmenuje ministr informací.
Artisté.
§ 4.
(1) Artisty podle tohoto zákona jsou osoby, které ve svém hlavním nebo vedlejším zaměstnání vystupují ve veřejných produkcích, uvedených v § 8, a jsou k tomu způsobilé.
(2) Artistickými soubory jsou sdružení dvou nebo více artistů, které ve svém hlavním nebo vedlejším zaměstnání vystupují společně ve veřejných produkcích uvedených v § 8.
(3) Způsobilost artistů se osvědčuje vysvědčením odborných škol; nebylo-li takové vysvědčení předloženo, rozhoduje o způsobilosti výbor artistické sekce ústředny § 12, odst. /1/ na podkladě veřejné činnosti artistické nebo osvědčení vydaného odbornou složkou artistů jednotné odborové organisace. Výrok výboru přezkoumá na návrh osoby výrokem dotčené stálá komise artistických odborníků, zřízená při ministerstvu informací, kterou na návrh odborné složky artistů jednotné odborové organisace jmenuje ministr informací.
Veřejné produkce.
a) Hudební.
§ 5.
(1) Veřejnými hudebními produkcemi ve smyslu tohoto zákona jsou jak koncerty, tak všechna jiná hudební vystoupení výkonných umělců