dnes je 26.2.2024

Input:

69/1950 Sb., Vládní nařízení, kterým se vydává platový řád pro učitele

č. 69/1950 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 30. května 1950,
kterým se vydává platový řád pro učitele.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 32 zákona č. 66/1950 Sb., o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců (dále jen „zákon“):
§ 1.
Osobní rozsah.
(1) Tento platový řád upravuje platové poměry učitelů.
(2) Za učitele se považují státní zaměstnanci, kteří obstarávají výchovu a vyučování na školách nebo pedagogickou a vědeckou (uměleckou) činnost na vysokých školách, je-li tato práce těžištěm jejich činnosti.
§ 2.
Pracovní třídy.
(1) Pracovní třídy se stanoví podle druhu práce takto:
 
Pracovní třída
Druh práce
I
Výchova a vyučování na mateřských školách.
II
Výchova a vyučování na národních školách.
III
Výchova a vyučování na školách středních, na školách pro mládež vyžadující zvláštní péče, na základních odborných školách a odborný výcvik nebo vyučování po dílenském způsobu na školách odborných a vysokých.
IV
Výchova a vyučování na výběrových školách III. stupně.
 
Pomocná pedagogická a vědecká (umělecká) činnost na vysokých školách.
V
Výchova a vyučování vyžadující mimořádné odborné kvalifikace. Pedagogická a vědecká (umělecká) činnost na vysokých školách.
(2) Podrobnosti stanoví ministr školství, věd a umění v dohodě s ministry financí a práce a sociální péče.
§ 3.
Zařadění učitele při přijetí
(při převodu z jiné zaměstnanecké skupiny).
(1) Učitel se při přijetí zařadí do pracovní třídy, do které jsou zařaděny práce, pro jejichž výkon byl přijat.
(2) Ustanovení odstavce 1 platí přiměřeně při převodu zaměstnance z jiné zaměstnanecké skupiny.
§ 4.
Přeřadění do vyšší nebo nižší pracovní třídy.
(1) Učitel, který koná s úspěchem práce zařaděné do vyšší pracovní třídy, přeřadí se v rámci plánu pracovních sil do této vyšší pracovní třídy nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy mu bylo uloženo konati tyto práce.
(2) Učitel se přeřadí do nižší pracovní třídy,
a) byl-li přeložen na jiné pracoviště proto, že se neosvědčil v práci zařaděné do vyšší pracovní třídy,
b) vyžaduje-li toho trvalá změna organisace práce, po případě změna plánu pracovních sil.
§ 5.
Společná ustanovení o zařaďování (přeřaďování).
(1) Koná-li učitel práce zařaděné do více pracovních tříd, zařadí se podle prací, ve kterých je těžiště jeho celkové činnosti.
(2) Zastupování nepřítomného učitele na služební příkaz neodůvodňuje přeřadění zastupujícího učitele do jiné pracovní třídy. Koná-li však přitom učitel s úspěchem práce zařaděné do vyšší pracovní třídy déle než měsíc, přísluší mu za dobu dalšího zastupování náhrada ve výši stanovené v § 7 odst. 4.
§ 6.
Základní plat.
Základní plat se skládá z platu pevného a diferenčního.
§ 7.
Pevný plat.
(1) Výše pevného platu v pracovních třídách I až IV činí:
 
Ve stupni
Při době započitatelné pro zvýšení pevného platu
V pracovní třídě
I
II
III
IV
od počátku
do konce
Kčs měsíčně
1.
-
5. roku
3 500
4 000
4 500
5 000
2.
6. roku
10. roku
3 940
4 500
5 070
5 630
3.
11. roku
15. roku
4 380
5 000
5 630
6 250
4.
16. roku
20. roku
4 820
5 500
6 190
6 880
5.
21. roku
-
5 250
6 000
6 750
7 500

(2) Postup do vyššího stupně pevného platu se přizná jen učiteli, který prokáže vyšší