dnes je 21.4.2024

Input:

7/1955 Sb., Vládní nařízení o státních cenách Klementa Gottwalda

č. 7/1955 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. února 1955
o státních cenách Klementa Gottwalda.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 7 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:
Čl. I.
Státní ceny se udělují napříště jako státní ceny Klementa Gottwalda. Vyznamenaným přísluší čestný titul „laureát státní ceny Klementa Gottwalda“.
Čl. II.
(1) Zřizuje se výbor pro státní ceny Klementa Gottwalda s komisemi pro obory vědy, techniky a umění.
(2) Výbor pro státní ceny Klementa Gottwalda hodnotí na základě posudků komisí návrhy na dělení státních cen Klementa Gottwalda, podané veřejnými institucemi, organizacemi nebo jednotlivci a předkládá je vládě.
(3) Výbor a komise jsou složeny z vynikajících představitelů vědy, umění a ostatních oborů tvůrčí činnosti. Členy výboru a komisí jmenuje a odvolává vláda.
Čl. III.
Ustanovení § 5 vládního nařízení č. 147/1950 Sb. se zrušuje.
Čl. IV.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.
 
Široký v.r.
 
 
Dr. Dolanský v.r.
Poláček v.r.
gen. arm. Dr. Čepička
v.r. Štoll v.r.
Kopecký v.r.
Uher v.r.
Ing. Jankovcová v.r.
Beran v.r.
Dr. Škoda v.r.
Jonáš v.r.
Barák v.r.
Reitmajer v.r.
Ing. Šimůnek v.r.
Smida v.r.
Dr. Kyselý v.r.
Dr. Bartuška v.r.
Plojhar v.r.
Dvořák v.r.
Dr. Šlechta v.r.
Dr. Kahuda v.r.
David v.r.
Málek v.r.
Ďuriš v.r.
Maurer v.r.
Krajčír v.r.
Dr. Neuman v.r.
Krosnář v.r.
Nosek v.r.
Machačová v.r.
Pospíšil v.r.
Dr. Nejedlý v.r.
Ing. Púčik v.r.