dnes je 2.12.2023

Input:

7/1956 Sb., Vládní nařízení o přesunu působnosti v oboru cizineckého cestovního ruchu, platné do 18.12.1963

č. 7/1956 Zb.
[zrušené č. 104/1963 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 22. února 1956
o přesunu působnosti v oboru cizineckého cestovního ruchu
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
Péče o cizinecký cestovní ruch, která dosud příslušela ministerstvu dopravy, přechází na ministerstvo zahraničního obchodu.
§ 2.
Dosavadní předpisy o organisaci cizineckého ruchu (vládní nařízení č. 44/1954 Sb., o organisaci veřejné dopravy v oboru ministerstva dopravy) zůstávají s výjimkou uvedenou v § 1 nedotčeny; v oboru cizineckého cestovního ruchu je tedy ministr zahraničního obchodu zejména též oprávněn v mezích zásad, které stanoví vláda, zřizovat, měnit a zrušovat jednotlivé organisační útvary a určovat jejich organisační formu, sídlo, působnost a územní obvod.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1956; provede je ministr zahraničního obchodu v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v. r.
Široký v. r.
Dvořák v. r.