dnes je 7.12.2023

Input:

7/1965 Sb., Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o organizaci sítě celnic a jejich působnosti, platné do 31.12.1974

č. 7/1965 Zb.
[zrušené č. 44/1974 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zahraničního obchodu
ze dne 1. února 1965
o organizaci sítě celnic a jejich působnosti
Ministerstvo zahraničního obchodu stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 4, § 5 odst. 1, § 11 odst. 1 a § 54 celního zákona č. 36/1953 Sb., a podle § 1 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství:
§ 1
Organizace sítě celnic a jejich organizačních složek a jejich působnost, pokud není vymezena celním zákonem a předpisy tento zákon provádějícími, je stanovena v příloze k této vyhlášce.
§ 2
(1) Zrušuje se vyhláška ministerstva zahraničního obchodu č. 29/1963 Sb., o organizaci sítě celnic a jejich působnosti.
(2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Ministr:
 
Hamouz v. r
Příloha k vyhlášce č. 7/1965 Sb.
(příloha uvedena v částce 4/1965 Sb.)