dnes je 17.4.2024

Input:

71/1946 Sb., Vyhláška o stažení poukázek z roku 1944, znějících na jednu korunu

č. 71/1946 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 13. dubna 1946
o stažení poukázek z roku 1944, znějících na jednu korunu.
Podle § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny, vyhlašuji:
§ 1.
Poukázky z roku 1944, znějící na jednu korunu, které podle § 2, odst. 1, písm. b) dekretu č. 91/1945 Sb. zůstaly na celém území Československé republiky v oběhu jako zákonné platidlo, přestanou jím býti dnem 25. dubna 1946.
§ 2.
Od 26. dubna 1946 do 4. května 1946 bude Národní banka Československá vyměňovati poukázky uvedené v § 1 u všech svých pokladem, a to jak u hlavního ústavu v Praze a u oblastního ústavu pro Slovensko v Bratislavě, tak i u všech svých filiálek.
§ 3.
Po 4. květnu 1946 jest jakákoli výměna těchto poukázek vyloučena.
 
Dr. Šrobár v.r.