dnes je 19.4.2024

Input:

71/1949 Sb., Vyhláška ministerstva průmyslu, jíž se stanoví úřední značky pro platinové, zlaté a stříbrné zboží

č. 71/1949 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva průmyslu
ze dne 25. ledna 1949,
jíž stanoví úřední značky pro platinové, zlaté a stříbrné zboží.
Ministerstvo průmyslu vyhlašuje podle § 18 zákona ze dne 16. prosince 1927, č. 2 Sb. z roku 1928, o ryzosti a puncovní kontrole platinového, zlatého a stříbrného zboží (puncovní zákon):
§ 1.
Úřední značky pro platinové, zlaté a stříbrné zboží vyrobené v tuzemsku se stanoví podle vyobrazení v příloze, která tvoří součást této vyhlášky, takto:
1. V úřední značce pro platinové zboží zákonité ryzosti jest obrazec svatováclavské koruny, nad níž jsou v pozadí Hradčany se zapadajícím sluncem. Obrys značky je čtyřúhelník, jehož strana nad obrazem Hradčan je goticky zalomena;
2. v úředních značkách pro větší zlaté zboží všech čtyř zákonitých ryzostí jest obrazec lva v oválném ohraničení; stupeň ryzosti je vyznačen uprostřed spodní poloviny značky arabskou číslicí 1, 2, 3 nebo 4;
3. v úředních značkách pro menší zlaté zboží stupně ryzosti č. 1 (986/1000) a č. 2 (900/1000) jest obrazec hlavy orla, jež je pro každý stupeň ryzosti odlišně ohraničena; stupeň ryzosti je vyznačen ve značce arabskou číslicí 1 nebo 2 a odpovídá mu počet dlouhých stran ohraničení;
4. v úřední značce pro menší zlaté zboží stupně ryzosti č. 3 (750/1000) jest obrazec hlavy kohouta ohraničený nestejnostranným pětiúhelníkem; stupeň ryzosti je vyznačen ve značce arabskou číslicí 3;
5. v úřední značce pro menší zlaté zboží stupně ryzosti č. 4 (585/1000) jest obrazec hlavy čejky v oválném ohraničení; stupeň ryzosti je vyznačen ve značce arabskou číslicí 4;
6. v úředních značkách pro větší stříbrné zboží všech pěti zákonitých ryzostí jest obrazec hlavy krojované Slovenky. Obrazec je pro každý stupeň ryzosti odlišně ohraničen. Stupeň ryzosti je vyznačen ve výběžku značky arabskou číslicí 1, 2, 3, 4 nebo 5 a odpovídá mu počet dlouhých stran ohraničení vyjímajíc značku pro první stupeň ryzosti, jejíž ohraničení je kruhovité;
7. v úředních značkách pro menší stříbrné zboží všech pěti zákonitých ryzostí jest obrazec hlavy kamzíka v ohraničení obdobném jako u značek pro větší stříbrné zboží. Stupeň ryzosti je vyznačen ve výběžku značky arabskou číslicí 1, 2, 3, 4 nebo 5.
§ 2.
Úřední značky pro platinové, zlaté a stříbrné zboží dovezené z ciziny se stanoví podle vyobrazení v příloze takto:
1. V úřední značce pro platinové zboží zákonité ryzosti jest obrazec svatováclavské koruny v obrysu obdélníku, jehož hořejší strana je vyklenuta;
2. v úřední značce pro zlaté zboží zákonité ryzosti jest obrazec lyry s písmenou Č, ohraničený nestejnostranným osmiúhelníkem;
3. v úřední značce pro stříbrné zboží zákonité ryzosti jest obrazec stylisovaného květu lilie s písmenou Č , ohraničený stojatou, dole otupenou elipsou.
§ 3.
Úřední značky pro platinové, zlaté a stříbrné zboží, dosud nepuncované, které přichází do obchodu ze soukromého majetku nebo se prodává ve veřejné dražbě (staré zboží), se stanoví podle vyobrazení v příloze takto:
1. V úřední značce pro platinové zboží zákonité ryzosti jest obrazec stylisovaného květu růže přeťaté šípem, který jest ohraničen