dnes je 20.7.2024

Input:

71/1950 Sb., Vládní nařízení, kterým se vydává platový řád pro soudce z povolání, prokurátory a soudcovské čekatele

č. 71/1950 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 30. května 1950,
kterým se vydává platový řád pro soudce z povolání, prokurátory a soudcovské čekatele.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 31 zákona č. 67/1950 Sb., o pracovních a platových poměrech soudců z povolání, prokurátorů a soudcovských čekatelů (soudcovského zákona) (dále jen „zákon“):
§ 1.
Úvodní ustanovení.
(1) Tento platový řád se vztahuje na příslušníky zaměstnanecké skupiny soudců (§ 2 zákona).
(2) Kde se v tomto platovém řádu mluví o soudcích, rozumějí se tím, pokud se z obsahu nepodává něco jiného, všichni příslušníci zaměstnanecké skupiny soudců.
§ 2.
Pracovní třídy.
Pro platové roztřídění soudců se stanoví podle jednotlivých druhů prací a jejich hodnoty tyto pracovní třídy:
 
Pracovní třída
Druh práce
I
Práce soudcovských čekatelů
II
Práce soudců z povolání ustanovených u okresních a krajských soudů,
práce pomocných soudců z povolání ustanovených u nejvyššího soudu nebo správního soudu
III
Práce prokurátorů ustanovených u okresních u krajských prokuratur,
práce pomocných prokurátorů ustanovených u generální prokuratury
IV
Práce soudců z povolání ustanovených u státního soudu
V
Práce prokurátorů ustanovených u státní prokuratury
VI
Práce soudců z povolání ustanovených u nejvyššího soudu nebo správního soudu
VII
Práce prokurátorů ustanovených u generální prokuratury
Základní plat.
§ 3.
(1) Výše základního platu se v jednotlivých pracovních třídách stanoví takto:
 
Pracovní třída
Ve stupni
Při době započitatelné pro časový postup
Základní plat měsíčně
Kčs
I
1.
do konce 1. roku
4 370
 
2.
do konce 2. roku
4 770
 
3.
od počátku 3. roku
5 160
 
II/III
 
 
II
III
 
1.
do konce 1. roku
5 510
7 010
 
2.
do konce 4. roku
5 930
7 430
 
3.
do konce 8. roku
6 350
7 850
 
4.
do konce 13. roku
6 770
8 270
 
5.
od počátku 14. roku
7 190
8 690
 
IV/V
 
 
IV
V
 
1.
do konce 3. roku
9 000
11 000
 
2.
do konce 6. roku
10 000
12 000
 
3.
od počátku 7. roku
11 000
13 000
 
VI/VII
 
 
VI
VII
 
1.
do konce 3. roku
11 000
14 000
 
2.
do konce 6. roku
13 000
16 000
 
3.
od počátku 7. roku
15 000
18 000
(2) Časový postup do vyššího stupně téže pracovní třídy je podmíněn úspěšným výsledkem prověření pracovního výkonu soudce.
(3) Soudcům, kteří byli přiděleni k vykonávání prací zařaděných do vyšší pracovní třídy, může být po dobu tohoto přidělení základní plat zvýšen o částku rovnající se rozdílu mezi základním platem jim příslušejícím a základním platem, který by jim příslušel, kdyby byli ustanoveni na místě, s nímž jsou spojeny práce, k jejichž vykonávání byli přiděleni.
§ 4.
(1) Pro časový postup se započte doba strávená v příslušné nebo vyšší pracovní třídě s výjimkou doby
1. neomluvené nepřítomnosti v práci,
2. neplaceného pracovního volna,
3. po kterou byl soudce zproštěn výkonu práce, leč by mu za tuto dobu příslušel nárok na nesnížený základní plat (§ 21 odst. 3 věta druhá a odst. 4 zákona).
(2) Pracovní třídy II a III se považují s hlediska ustanovení odstavce 1 za stejně vysoké pracovní třídy. Totéž platí obdobně o pracovních třídách IV a V a o pracovních třídách VI a VII.
(3) Započitatelná doba, kterou