dnes je 20.7.2024

Input:

71/1953 Sb., Vládní nařízení o odborných školách pro vzdělání mistrů výrobního výcviku, platné do 29.12.1958

č. 71/1953 Zb.
[zrušené č. 89/1958 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 15. července 1953,
o odborných školách pro vzdělání mistrů výrobního výcviku.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy, a podle zákona č. 31/1953 Sb., o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon):
§ 1.
(1) Odborné vzdělání pro výkon povolání mistrů výrobního výcviku v učilištích státních pracovních záloh poskytují odborné školy pro vzdělání mistrů výrobního výcviku (dále jen „odborné školy“).
(2) Odborné školy jsou čtyřleté výběrové školy.
§ 2.
Odborné školy zřizuje ministerstvo pracovních sil podle státního plánu rozvoje národního hospodářství pro nejrozšířenější povolání, pro která se školí mládež v učilištích státních pracovních záloh.
§ 3.
(1) Správa a řízení odborných škol přísluší ministerstvu pracovních sil; řízení vyučování obecně vzdělávacím předmětům přísluší mu ve spolupráci s ministerstvem školství a osvěty.
(2) Při vypracování a schvalování učebních plánů a osnov a stanovení učebně-methodických zásad postupuje ministerstvo pracovních sil v dohodě s ministerstvem školství a osvěty. Úprava otázek společných odborným školám všeho druhu se řídí směrnicemi ministerstva školství a osvěty.
§ 4.
Působiště absolventů odborných škol určuje a mění ministerstvo pracovních sil. Rozmisťování absolventů odborných škol se řídí předpisy o rozmisťování absolventů vysokých škol a výběrových odborných škol.
§ 5.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr pracovních sil v dohodě s ministrem školství a osvěty a s ostatními zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v. r.
Široký v. r.
Dr. Havelka v. r.
Sýkora v. r.