dnes je 26.2.2024

Input:

72/1947 Sb., Ústavní zákon, kterým se mění předpisy o obnovení právního pořádku

č. 72/1947 Zb.
ÚSTAVNÍ ZÁKON
ze dne 7. května 1947,
kterým se mění předpisy o obnovení právního pořádku.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto ústavním zákoně:
Čl. I.
Lhůta, stanovená v čl. 6, odst. 3 ústavního dekretu o obnovení právního pořádku, se prodlužuje do 17. června 1949.
Čl. II.
Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 4. května 1947; provedou jej všichni členové vlády.
 
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
Dr. Zenkl v. r.
Dr. Šrámek v. r.
Ursíny v. r.
Fierlinger v. r.
Široký v. r.
Masaryk v. r.
arm.gen. Svoboda v. r.
Dr. Ripka v. r.
Nosek v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Stránský v.r.
Dr. Drtina v. r.
Kopecký v. r.
Laušman v. r.
Ďuriš v. r.
Zmrhal v. r.
Dr. Pietor v. r.
Ing Kopecký v. r.
Hála v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Procházka v. r.
Majer v. r.
Dr. Franek v. r.
Dr. Clementis v. r.
Dr. Lichner v. r.