dnes je 21.7.2024

Input:

72/1951 Sb., Vyhláška o ražbě a vydání hliníkových padesátníků

č. 72/1951 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 10. srpna 1951
o ražbě a vydání hliníkových padesátníků.
Ministr financí stanoví podle § 3 zákona č. 39/1948 Sb., o platidlech československé měny:
§ 1.
(1) Vydávají se mince československé měny po 50 h z hliníku. Z kilogramu kovu se razí 1.500 kusů. Průměr mince je 18 mm. Při ražbě je dovolena úchylka nahoru i dolů 4/100 ve váze.
(2) Na líci padesátníku je státní znak republiky Československé, kolem něho nápis „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“ ve dvou řádcích s malou ozdobou jako ukončením a letopočet ražby.
(3) Na rubu padesátníku jsou dva svazečky klasů s dvěma lipovými ratolestmi ovinuté stužkami a mezi nimi nahoře je označení hodnoty číslicí „50“. Vpravo dole je jméno autorovo „O. Španiel“.
(4) Okraj mince je hladký; po obou stranách je plochá obruba.
§ 2.
(1) Hliníkové padesátníky počne Státní banka československá vydávati do oběhu dnem vyhlášení této vyhlášky.
(2) Dosavadní mince po 50 h zůstávají zatím v oběhu jako zákonné platidlo.
§ 3.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Kabeš v.r.
 
Obrázek mince je uveřejněn v částce 37/1951 na straně 221.