dnes je 21.5.2024

Input:

73/1947 Sb., Vyhláška o stažení některých drobných mincí československé měny

č. 73/1947 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 6. května 1947
o stažení některých drobných mincí československé měny.
Podle § 3 dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny, stanovením:
§ 1
Drobné mince československé měny, a to koruny a pětikoruny vydané do roku 1939 a mince stejných hodnot vydané na Slovensku do roku 1944, přestanou býti zákonným platidlem dnem 31. května 1947.
§ 2
Od 1. června 1947 do 30. června 1947 budou všechny úřadovny Národní banky Československé a všechny poštovní úřady vyměňovati mince uvedené v § 1 u svých pokladen. Po 30. červnu 1947 jest jakákoli výměna těchto mincí vyloučena.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Dr. Dolanský v. r.