dnes je 20.7.2024

Input:

74/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se zřizují nová ministerstva, platné do 31.12.1970

č. 74/1951 Zb.
[zrušené č. 133/1970 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7. září 1951,
kterým se zřizují nová ministerstva.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
(1) Z ministerstva těžkého průmyslu se zřizují
ministerstvo paliv a energetiky,
ministerstvo hutního průmyslu a rudných dolů,
ministerstvo chemického průmyslu,
ministerstvo těžkého strojírenství a
ministerstvo všeobecného strojírenství.
(2) Tato ministerstva plní ve svém oboru dosavadní úkoly ministerstva těžkého průmyslu a úkoly, které dosud vykonávalo v těchto oborech pověřenectvo průmyslu.
§ 2.
(1) Zřizuje se ministerstvo lesů a dřevařského průmyslu.
(2) Ministerstvo lesů a dřevařského průmyslu plní v oboru lesního hospodářství dosavadní úkoly ministerstva zemědělství a v oboru dřevařské a papírenské výroby dosavadní úkoly ministerstva lehkého průmyslu.
§ 3.
Z ministerstva práce a sociální péče se zřizuje ministerstvo pracovních sil.
§ 4.
Podrobné vymezení úkolů jednotlivých ministerstev, a to i v souvislosti s přesuny působnosti prováděnými podle tohoto nařízení, přísluší zúčastněným ministrům v dohodě s ministrem vnitra.
§ 5.
Funkce generálních a ústředních (oblastních) ředitelů, s výjimkou těchto funkcí v oboru působnosti ministerstev dopravy a pošt, se zrušují dnem, který stanoví na návrh příslušného ministra vláda; týmž dnem se zrušují i příslušná ředitelství. Úkoly zrušených orgánů budou plnit ministerstva, pokud tyto úkoly nebudou přeneseny příslušným ministrem na podniky.
§ 6.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.
 
Gottwald v.r.
Zápotocký v.r.
v.r. Dr. Rais. v.r.
 
 
Široký v.r.
Kopecký v.r.
Fierlinger v.r.
Kliment v.r.
Dr. Ševčík v.r.
Jonáš v.r.
arm. gen. Svoboda v.r.
Ďuriš v.r.
Dr. Dolanský v.r.
Krajčík v.r.
arm. gen. Dr. Čepička
v.r. Petr v.r.
Dr. Gregor v.r.
Dr. Ing. Šlechta v.r.
Nosek v.r.
Dr. Neuman .r.
Kopřiva v.r.
Erban v.r.
Kabeš v.r.
Plojhar v.r.
Dr. Nejedlý v.r.
Ing. Jankovcová