dnes je 18.4.2024

Input:

76/1947 Sb., Vyhláška o úlevách z visové povinnosti ve styku s Francií, platné do 3.2.1949

č. 76/1947 Zb.
[zrušené č. 2/1949 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 15. května 1947
o úlevách z visové povinnosti ve styku s Francií.
V dohodě s ministerstvem zahraničních věcí stanovím podle § 11, odst. 2 zákona č. 55/1928 Sb., toto:
§ 1
Visová povinnost stanovená vyhláškou ministra vnitra ze dne 5. listopadu 1938, č. 270 Sb., o zavedení visové povinnosti ve styku s Francií, se nevztahuje na majitele diplomatických a zvláštních (služebních) cestovních pasů francouzských.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1947.
 
Nosek v.r.