dnes je 21.7.2024

Input:

76/1953 Sb., Nařízení o novém znění Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (M.Ú.Z.), platné do 29.2.1956

č. 76/1953 Zb.
[zrušené č. 5/1956 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra železnic
ze dne 31. srpna 1953
o novém znění Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (M.Ú.Z.).
Ministr železnic nařizuje v dohodě se zúčastněnými ministry podle § 47 zákona č. 97/1950 Sb., o drahách:
§ 1.
Dnem 1. září 1953 nabývá účinnosti nové znění Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (M.Ú.Z.). Týmž dnem pozbývá platnosti dosavadní znění Přílohy I k M.Ú.Z., uveřejněné vyhláškou ministra železnic č. 184/1938 Sb., se změnami uveřejněnými vyhláškou ministra dopravy č. 103/1949 Sb.
§ 2.
Nové znění Přílohy I k M.Ú.Z. vydá ministerstvo železnic jako samostatnou publikaci. Její odevzdání do prodeje oznámí v Tarifním věstníku.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Široký v. r.
J. Pospíšil v. r.