dnes je 8.12.2023

Input:

76/1964 Zb., Vyhláška Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory ako stavebné úrady

76/1964 Zb.
VYHLÁŠKA
Rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave
zo 4. marca 1964,
ktorou sa určujú ďalšie mestské národné výbory ako stavebné úrady
§ 1
Rada Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave určuje podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku ako stavebné úrady: Mestský národný výbor v Galante okres Galanta Mestský národný výbor v Šali okres Galanta Mestský národný výbor v Seredi okres Galanta
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 4. marcom 1964.
 
Tajomník:
v z.Hrivňák v.r.
Predseda:
Janík v.r.