dnes je 3.12.2023

Input:

76/1967 Sb., Vyhláška ministra financí o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 500. Výročí založení university v Bratislavě, platné do 30.6.2000

č. 76/1967 Zb.
[zrušené č. 278/2000 Z.z.]
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 7. července 1967
o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 500. výročí založení university v Bratislavě
Ministr financí vyhlašuje podle § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:
§ 1
K 500. výročí založení university v Bratislavě se vydávají pamětní stříbrné desetikoruny.
§ 2
Pamětní stříbrné desetikoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hrubá váha desetikoruny je 12 g. Při ražbě je dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr desetikoruny je 30 mm, její hrana je hladká s opakujícím se ornamentem kosočtverec-vlnovka, který je proveden vlysem.
§ 3
(1) Na líci pamětní stříbrné desetikoruny je Státní znak Československé socialistické republiky, pod ním obrys Bratislavského hradu na prvním ze tří vrchů úpatí Malých Karpat nad vlnami Dunaje. Nápis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“ je umístěn okolo v kruhu, označení hodnoty „10“ je uprostřed dole.
(2) Na rubu pamětní stříbrné desetikoruny je ve střední části zobrazeno průčelí budovy první bratislavské university Academie Istropolitany, která je vlevo dole zčásti překryta pečetí města Bratislavy. V pečeti je legenda „SIGILLUM CIVITATIS BRATISLAVENSIS“. Nad budovou je letopočet 1467, pod budovou 1967. Nápis „ACADEMIA ISTROPOLITANA“ je umístěn okolo v kruhu. Návrh stříbrné pamětní desetikoruny je dílem akademického sochaře Zdeňka Kolářského; jeho jméno „KOLÁŘSKÝ“ je umístěno pod budovou vpravo.
§ 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
První náměstek ministra:
Ing. Lér v. r.
 
Vyobrazení rubu a líce stříbrné desetikoruny viz Sb. 1967, čá. 29, str. 310.