dnes je 5.3.2024

Input:

77/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se určují součásti služebních příjmů veřejných zaměstnanců, které se při exekuci na plat považují za pracovní příjem

č. 77/1947 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 20. května 1947,
jímž se určují součásti služebních příjmů veřejných zaměstnanců, které se při exekuci na plat považují za pracovní příjem.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 17, odst. 1, písm. a) zákona ze dne 5. března 1947, č. 47 Sb., o exekuci na pracovní příjem a příjmy postavené mu na roveň (zákon o exekuci na platy):
§ 1
Součástmi služebních příjmů, jejichž 75 % se při exekuci na služební příjem veřejných zaměstnanců považuje - vedle 75 % služebního platu (platu jemu odpovídajícího) bez výchovného - za pracovní příjem (§ 2 zákona o exekuci na platy), jsou:
1. u vojenských a četnických gážistů, příslušníků finanční stráže a příslušníků sboru uniformované vězeňské stráže
a) vojenský a četnický přídavek podle čl. III, § 1 zákona ze dne 16. května 1946, č. 139 Sb., jímž se prozatímně upravují platové a některé služební poměry vojenských a četnických gážistů,
b) platový přídavek vojenských gážistů podle čl. III, § 2 téhož zákona,
c) platový přídavek podle dekretu presidenta republiky ze dne 20. srpna 1945, č. 58 Sb., o platovém přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům,
d) zvláštní přídavek podle § 1, odst. 1, písm. a) a b) zákona ze dne 13. prosince 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů,
e) přídavek gážistů finanční stráže podle čl. III odst. 2 vládního nařízení ze dne 26. dubna 1946, č. 119 Sb., o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže,
f) přídavek gážistů sboru uniformované vězeňské stráže podle § 37, odst. 2 vládního nařízení ze dne 17. prosince 1946, č. 3 Sb., z roku 1947, kterým se upravují některé otázky organisace a služební a platové poměry sboru uniformované vězeňské stráže;
2. u ostatních státních zaměstnanců
a) platový přídavek podle dekretu č. 58/1945 Sb.,
b) zvláštní přídavek podle § 1, odst.1 písm. a) a b) zák. č. 159/1945 Sb.,
c) mimořádný příspěvek (příplatek ženatých) podle §§ 2 a 3 zákona ze dne 28. února 1941, č. 40 Sl. z., o dočasné úpravě platů státních zaměstnanců a o změně a doplnění některých ustanovení o úsporných opatřeních personálních,
d) drahotní přídavek podle zákona ze dne 2. července 1942, č. 129 Sl. z., o drahotním přídavku a o změně některých ustanovení o úsporných opatřeních personálních, ve znění zákona ze dne 10. prosince 1942, č. 232 Sl. z., o drahotním přídavku a o jednorázové vánoční výpomoci státním zaměstnancům, a zákona ze dne 8. července 1943, č. 102 Sl. z., o drahotním přídavku pro pensisty a o změně některých ustanovení o úsporných opatřeních personálních, platového zákona a zákona o úpravě služebního poměru vdaných státních zaměstnankyň,
e) všeobecný drahotní přídavek podle zákona ze dne 28. října 1943, č. 139 Sl. z., o všeobecném drahotním přídavku a doplnění zákona č. 102/1943 Sl. z., ve znění zákona ze dne 22. prosince 1943, č. 169 Sl. z., o zvýšení drahotního přídavku pro pensisty, o jednorázové vánoční výpomoci na děti pensistů, o