dnes je 13.6.2024

Input:

77/1949 Sb., Nařízení ministryně výživy, kterým se stanoví den zahájení a rozsah činnosti Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky ve zbývajících oborech jeho působnosti a den, jímž se některé útvary zrušují

č. 77/1949 Zb.
NAŘÍZENÍ
ministryně výživy
ze dne 31. března 1949,
kterým se stanoví zahájení a rozsah činnosti Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky ve zbývajících oborech jeho působnosti a den,
jímž se některé útvary zrušují.
Ministryně výživy nařizuje podle § 11, odst. 1 a § 20 zákona ze dne 2. prosince 1948, č. 278 Sb., o Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky:
§ 1.
Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zřízené zákonem č. 278/1948 Sb., zahájí svou činnost podle něho, pokud se týká hospodaření s dobytkem, masem, rybami a zvěřinou, dnem 1. dubna 1949.
§ 2.
Dnem 31. března 1949 se zrušují:
1. Výsadní dobytkářská společnost pro Čechy a Moravu, dříve Prispol, a. s.
2. Společnost pro obchod s mléčnými výrobky, tuky, drůbeží a vejci, společnost s ručením obmezeným,
3. Svaz pro dobytek, maso a ryby.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 31. března 1949.
 
Zápotocký v. r.
Ing. Jankovcová v. r.