dnes je 26.5.2024

Input:

77/1950 Sb., Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží

č. 77/1950 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 13. června 1950 o
úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona č. 292/1948 Sb., o úpravě celního sazebníku v době přechodné:
§ 1.
Celní sazebník se mění a doplňuje takto:
1. Poznámka za saz. čís. 9 se nahrazuje těmito poznámkami:
„Poznámky.
1. Sušené fíky ve věncích nebo jinak balené, dovážené k výrobě kávových náhražek, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením . . . . . . . . . . . . . 50.-
2. Sušené fíky ve věncích nebo jinak balené, dovážené k výrobě cukrovinek, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením . . . . . . . . . . . . . 50.-“.
2. Poznámka za saz. čís. 10 zní:
„Poznámka.
Zboží saz. čís. 10 dovážené k výrobě cukrovinek, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.-“.
3. Poznámka za saz. čís. 14 zní:
„Poznámka.
Datle dovážené k výrobě cukrovinek, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. července 1950 do 31. prosince 1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.-“.
4. Poznámka 3 za saz. čís. 284 se nahrazuje těmito poznámkami:
„3. Zboží saz. pol. /284b/ 1 od 1. července 1950 do 31. prosince 1950 . . . . . . . . . . . . beze cla
4. Zboží saz. pol. /284b/ 2:
a) Natronová celulosa dovážená k výrobě natronového papíru, cigaretového papíru nebo karbonového papíru, jakož i sulfitová celulosa dovážená k výrobě vulkanfibru, k nitraci nebo k výrobě viskosy, na dovolovací list, pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením, od 1. ledna 1950 do 31. prosince 1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . beze cla
b) ostatní zboží saz. pol. /284b/ 2 od 1. července 1950 do 31. prosince 1950 . . . . . . . 10.-“.
5. Za saz. pol. /423b/ se vkládá tato poznámka:
„Poznámka k saz. pol. /423b/. Zboží této sazební položky, váží-li kus nejméně 5 Kg, od 1. července 1950 do 31. prosince 1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.-“.
6. Za saz. pol. /540a/ se vkládá tato poznámka:
„Poznámka k saz. pol. /540a/. Bleskojistky od 1. července 1950 do 31. prosince 1950 . . . . . . . . 100.-“.
7. Za saz. pol. /597a/ 1 se vkládá tato poznámka:
„Poznámka k saz. pol. /597a/ 1. Zboží této sazební položky od 1. července 1950 do 31. prosince 1950 . . . . 20.-“.
8. Poznámka za saz. pol. /597e/ se nahrazuje těmito poznámkami:
„Poznámky.
1. Zboží této sazební položky od 1. července 1950 do 31. prosinec 1950 . . . . . . . . 24.-
2. Kysličník hlinitý, dovážený k výrobě umělého korundu, na zvláštní povolení, za podmínek stanovených nařízením . . . . . . . . . . . . . . 10.-“.
9. Za saz. pol. /598d/ 2 se vkládá tato poznámka:
„Poznámka. Kyselina boritá, přečištěná, od 1. července 1950 do 31. prosince 1950 . . . . . . . . . 24.-“.
10. V poznámce za saz. pol. /599c/ 1 se slova „ ústřední zájmové organisace zemědělské“ nahrazují slovy „ministerstva zemědělství“.
11. Za saz. pol. /599o/ 2 se vkládá tato poznámka:
„Poznámka. Dusičnan amonný (též ledek vápenatoamonný) k hnojení, na osvědčení ministerstva zemědělství, od 1. července 1950 do 31. prosince 1950 . . . . . . .