dnes je 7.12.2023

Input:

77/1961 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře

č. 77/1961 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 27. července 1961
o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře
Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství stanoví v dohodě s ministerstvem školství a kultury a po slyšení Československého mysliveckého svazu podle § 24 odst. 7 a 9 zákona č. 225/1947 Sb., o myslivosti, a podle § 1 zákona č. 80/1948 Sb., kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě:
Hájení a doba lovu
§ 1
Hájení
(1) Po celý rok jsou hájeny tyto druhy zvěře:
a) na celém státním území kamzík, kozorožec, vydra, norek, svišť, drop velký, drop malý, tetřeví a tetřívčí slepice, krůta krocana divokého, křepelka, holub doupňák, hrdlička divoká, kvíčala, čejka, slípka vodní, všechny druhy kachen (kromě druhů uvedených v § 2 odst. 1 č. 23), kolihy, racek, krkavec, ořešník, sovy, sokol stěhovavý, rarozi, ostříž, dřemlík, poštolky, luňáci, moták pilich, moták lužní, moták pochop, káně lesní, orli, orlovec, orlík, supi, labutě, jeřábi, jespáci, vodouši, břehouši, bukači, kulíci, chřástalové, potáplice a potápky,
b) jen v českých krajích medvěd, rys, kočka divoká, jeřábek a volavka popelavá,
c) jen na Slovensku veverka obecná, havran polní a v honitbách mimo uznané bažantnice bažantí slepice.
(2) Hájeny nejsou tyto druhy zvěře:
a) na celém státním území zvěř černá (kromě bachyně a selat), králík divoký, vlk, tchoři, lasice hranostaj, lasice kolčava, jestřáb, krahujec, vrána obecná (černá a šedá), straka, sojka, kavka,
b) jen v českých krajích liška obecná,
c) jen na Slovensku rys, kormorán a v honitbách s drobnou zvěří liška obecná.
§ 2
Doba lovu
(1) Pro dále uvedené druhy zvěře se stanoví doba lovu takto:
1. jeleni od 1. září do 31. prosince,
2. laň a kolouch od 1. září do 31. prosince,
3. jelen sika od 1. října do 15. prosince,
4. laň a kolouch jelena siky od 1. října do 15. prosince,
5. daněk od 1. října do 30. listopadu,
6. danělka a danče od 1. října do 31. prosince,
7. muflon od 1. října do 31. prosince,
8. muflonka a muflonče od 1. října do 31. prosince,
9. srnec od 16. května do 31. srpna,
10. srna a srnče od 1. září do 31. prosince,
11. bachyně zvěře černé od 1. srpna do 31. prosince,
selata zvěře černé od 1. srpna do 31. prosince,
12. zajíc od 1. listopadu do 31. prosince,
13. jezevec od 1. srpna do 30. listopadu,
14. liška obecná na Slovensku v horských oblastech stanovených krajským národním výborem od 1. listopadu do 31. ledna,
15. kuny (kuna lesní a kuna skalní) od 15. prosince do konce února,
16. kočka divoká na Slovensku od 1. října do konce února,
17. krocan divoký od 16. března do 15. května,
18. kohouti tetřeví a tetřívčí od 16. března do 15. května,
19. jeřábek na Slovensku od 16. září do 15. října,
20. bažant-kohout v českých krajích od 1. listopadu do 31. prosince, na Slovensku v uznaných bažantnicích od 16. listopadu do 31. prosince a v ostatních honitbách od 16. prosince do 31. prosince,
21. bažantí slepice v českých krajích od 1. prosince do 31. prosince, na Slovensku v uznaných