dnes je 5.3.2024

Input:

78/1950 Sb., Vyhláška o vydání drobných peněz papírových po 10 Kčs s datem 4. dubna 1950

č. 78/1950 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 20. června 1950
o vydání drobných peněz papírových po 10 Kčs s datem 4. dubna 1950.
Podle § 3 odst. 2 zákona č. 39/1948 Sb., o platidlech československé měny, vyhlašuji:
§ 1.
(1) Národní banka Československá počne dnem počátku účinnosti této vyhlášky vydávati u svého ústředí v Praze, u svého oblastního ústavu pro Slovensko v Bratislavě a u všech svých filiálních úřadoven drobné peníze papírové po 10 Kčs s datem 4. dubna 1950 (dále jen „desetikoruny“).
(2) Popis desetikoruny je obsažen v příloze, která je součástí této vyhlášky.
§ 2.
Dosavadní drobné peníze papírové po 10 Kčs, popsané v oddílu I č. 8 vyhlášky ministra financí č. 92/1945 Sb., o nových platidlech československé měny, zůstávají nadále v oběhu jako zákonné platidlo.
§ 3.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Kabeš v. r.