dnes je 29.2.2024

Input:

8/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o věnování nemovitostí Svazu sovětských socialistických republik jako projev díků

č. 8/1945 Zb.
Dekret presidenta republiky
ze dne 2. června 1945
o věnování nemovitostí Svazu sovětských socialistických republik jako projev díků.
K návrhu vlády ustanovuji:
§ 1.
Československý stát nabývá vlastnictví k nemovitostem, zapsaným ve vložkách č. 19, 372, 929, 1010 a 1101, vesměs pozemkové knihy pro katastrální území Bubeneč.
§ 2.
Československý stát věnuje nemovitosti, uvedené v § 1, Svazu sovětských socialistických republik pro účely zastupitelských úřadů jakožto dar a projev díků za pomoc, kterou Svaz sovětských socialistických republik poskytl Československé republice v osvobozovacím boji.
§ 3.
Vklad práva vlastnického pro Svaz sovětských socialistických republik se provede podle tohoto dekretu, a to bez břemen. Převody vlastnictví podle §§ 1 a 2 jsou osvobozeny ode všech daní, dávek a poplatků.
§ 4.
Nároky původních vlastníků nemovitostí na náhradu a nároky osob, jejichž práva jsou na nemovitostech knihovně zajištěna, zůstávají vyhrazena pozdější zákonné úpravě.
§ 5.
Tento dekret nabývá účinnosti dnem 2. června 1945; provedou jej ministři financí, spravedlnosti, vnitra a zahraničních věcí.
 
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Nosek v. r.
Dr. Stránský v. r.
Dr. Šrobár v.r.
Dr. Clementis v. r.