dnes je 21.4.2024

Input:

8/1964 Sb., Vyhláška ministerstva financí o další změně vyhlášky o správních poplatcích

č. 8/1964 Zb.
[zrušené nepriamo č. 146/1965 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 23. ledna 1964
o další změně vyhlášky o správních poplatcích
Ministerstvo financí stanoví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy podle - 17 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření č. 138/1960 Sb.
Článek 1
Vyhláška ministerstva financí č. 160/1960 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 109/1962 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V sazebníku I se mění ustanovení položek 8, 16, 37, 39, 41, 42 a za dosavadní položku 19 se vkládá nová položka 19a.
2. V oddílu G sazebníku I - Zemědělství nahrazují se dosavadní položky č. 30 až 34 novými položkami č. 30 až 33; Poznámky společné pro poplatky za úkony veterinární služby (pol. 30 až 34) se ruší.
3. Nové znění položek 8, 16, 37, 39, 41 a 42, jakož i znění nových položek 19a, 30 až 33 je v příloze, která je součástí vyhlášky.
Článek 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 1964.
 
Ministr:
Dvořák v. r.