dnes je 26.2.2024

Input:

80/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o opětovném zavedení středoevropského času

č. 80/1945 Zb.
DEKRET
presidenta republiky
ze dne 29. září 1945
o opětném zavedení středoevropského času.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou stanovuji:
§ 1.
(1) Počínajíc dnem 1. října 1945 zavádí se opět středoevropský čas.
(2) Použivatelnost předpisů z doby nesvobody o letním čase se zrušuje.
§ 2.
Tento dekret nabývá účinnosti dnem 1. října 1945; provede jej ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými ministry.
 
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
Nosek v. r.