dnes je 8.12.2023

Input:

80/1961 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o rozšíření turistické oblasti a o změně jednotlivých ustanovení Úmluvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu, podepsané v Praze dne 6. září 1955 (vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 28. června 1956, č. 29 Sb.)

č. 80/1961 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 4. července 1961
o dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o rozšíření turistické oblasti a o změně jednotlivých ustanovení Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu, podepsané v Praze dne 6. září 1955 (vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 28. června 1956, č. 29 Sb.)
Výměnou nót, schválenou vládou Československé socialistické republiky dne 17. května 1961, byla sjednána a dne 20. května 1961 nabyla platnosti dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o rozšíření turistické oblasti a o změně jednotlivých ustanovení Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu, podepsané v Praze dne 6. září 1955 (č. 29/1956 Sb.).
Znění nóty velvyslance Československé socialistické republiky ve Varšavě ze dne 20. května 1961 a český překlad současné nóty ministra zahraničních věcí Polské lidové republiky se vyhlašují současně.
 
David v. r.
 
I. Nóta velvyslance Československé socialistické republiky ve Varšavě ze dne 20. května 1961

Vážený soudruhu ministře, Ve Varšavě dne 20. května 1961
mám čest potvrdit, že při jednáních, která probíhala v Praze ve dnech 6. - 14. března 1961, bylo dohodnuto rozšířit turistickou oblast, jakož i změnit jednotlivá ustanovení Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu, podepsané v Praze dne 6. září 1955, podle jejího článku 14 tak, aby články 1 až 15 Úmluvy zněly takto:
Článek 1
Smluvní strany umožní navzájem za podmínek v této Úmluvě stanovených občanům druhého státu vstup na své státní území, vymezené pro pohraniční turistický ruch.
Článek 2
Pro pohraniční turistický ruch se vymezují tato území (dále jen „turistické oblasti“):
v Československé socialistické republice:
I. Turistická oblast Dukla:
zahrnuje území podél cesty do Dukelského průsmyku přes Vyšný a Nižní Komárník, Krajnou Polanu, Hunkovce a Ladomírovou do Svidníku, včetně dukelského památníku a hřbitova, vyhlídkové věže při kameni 153/3, stanoviště I. a III. československé brigády a vyhlídkové plošiny u Nižního Komárníku, a území podél cesty od křižovatky mezi Ladomírovou a Svidníkem přes Kapišovou do Nižné Pisané a odtud jednak do Vyšné Pisané a jednak přes Dlhoňu do Havrance.
II. Turistická oblast Tatry:
území vymezené čarou probíhající od místa, kde cesta z Javoriny do Lysej Polany přetíná státní hranice, po cestě přes Podspády, Ždiar, Tatranskou Kotlinu, Kežmarské Žleby, Matliary,, Tatranskou Lomnici, Starý a Nový Smokovec, Tatranskou Polianku do Štrbského Plesa a dále přes kóty 1262 a 1178 na Tri Studne (kóta