dnes je 29.2.2024

Input:

81/1950 Sb., Vládní nařízení o některých změnách v organizaci vysokých škol

č. 81/1950 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 27. června 1950
o některých změnách v organisaci vysokých škol.
Vláda republiky Československé nařizuje podle §§ 3 a 7 odst. 3 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách:
§ 1.
Dnem 1. září 1950 se zřizuje
1. vysoká škola strojní v Ostravě,
2. vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni a
3. vysoká škola chemická v Pardubicích.
§ 2.
V čele každé této vysoké školy je děkan a fakultní rada. Děkan odpovídá ministru školství, věd a umění. Pro správu vysoké školy se zřizuje děkanský úřad (děkanát).
§ 3.
(1) Zrušují se
1. právnická fakulta Masarykovy university v Brně,
2. lékárnické studium přičleněné lékařské fakultě Karlovy university v Praze a
3. oddělení zeměměřičského inženýrství vysoké školy speciálních nauk Českého vysokého učení technického v Praze.
(2) Ministr školství, věd a umění učiní opatření, aby dosavadní posluchači fakulty (studií), která se podle tohoto nařízení ruší, mohli dokončiti započatá studia po případě i na jiné vysoké škole (fakultě).
§ 4.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr školství, věd a umění v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Zápotocký v. r.
Kopecký v. r.
 
za ministra Dr. Nejedlého