dnes je 9.12.2023

Input:

81/1961 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou

č. 81/1961 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 10. července 1961
o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou
Dne 22. prosince 1960 byla v Havaně podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou.
Vláda Československé socialistické republiky Dohodu schválila dne 5. dubna 1961. Schválení Dohody vládou Kubánské republiky bylo sděleno nótou ze dne 13. března 1961 a její schválení vládou Československé socialistické republiky nótou ze dne 3. května 1961.
Podle svého článku XI vstoupila Dohoda v platnost dnem 3. května 1961.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Kubánské republiky
vyjadřujíce cítění národů obou zemí a přejíce si rozvíjením spolupráce na poli kultury, školství, vědy a umění dále rozšiřovat a upevňovat styky mezi oběma zeměmi založené na vzájemném přátelství a porozumění
se dohodly takto:
Článek I
Smluvní strany budou podporovat kulturní styky mezi oběma zeměmi a přispívat k vzájemnému poznávání kulturního bohatství národů obou zemí a pokroku dosaženého na poli kultury, školství, vědy a umění.
Článek II
Smluvní strany budou podporovat spolupráce a výměnu zkušeností mezi kulturními, školskými, vědeckými, uměleckými a literárními institucemi a organizacemi, jakož i organizacemi společenskými obou zemí.
Článek III
Smluvní strany budou podporovat vzájemné vysílání vědců, techniků, profesorů a studentů.
Smluvní strany budou poskytovat stipendia příslušníků druhé země za účelem studia, specializace a vědeckého výzkumu.
Článek IV
Smluvní strany budou podporovat vzájemné vysílání umělců, uměleckých skupin a sportovců.
Článek V
Smluvní strany budou podporovat uvádění hudebních, divadelních a filmových děl, pořádání přednášek a výstav a vydávání překladů vědecké a umělecké literatury druhé země.
Článek VI
Smluvní strany budou podporovat výuku jazyků, dějin a zeměpisu druhé země a šíření znalostí o druhé zemi na školách a osvětových zařízeních a zahrnou příslušné údaje do oficiálních učebnic. Každá ze smluvních stran zajistí, aby učebnice neobsahovaly nesprávné informace o druhé zemi.
Článek VII
Smluvní strany budou usnadňovat výměnu uměleckých, vědeckých a školských publikací, filmů, hudebních záznamů, notového materiálu a výtvarných děl druhé země.
Článek VIII
Smluvní strany budou podporovat vzájemnou spolupráci v oblasti rozhlasu, televize, filmu a tisku.
Článek I X
Obě smluvní strany se vynasnaží usnadnit, aby university a jiné školské orgány vzájemně uznávaly hodnosti, diplomy a vysvědčení jimi vydávané.
Článek X
Smluvní strany budou za účelem provádění této Dohody sjednávat každoročně plán spolupráce na poli kultury, školství, vědy a umění, který bude sjednáván střídavě v Havaně a v Praze mezi příslušnými orgány a diplomatickým zastupitelstvem smluvních stran, pokud smluvní strany nestanoví v jednotlivých