dnes je 5.3.2024

Input:

82/1949 Sb., Vládní nařízení, jímž se doplňují předpisy o služebních kategoriích vojenských důstojníků

č. 82/1949 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. března 1949,
jímž se doplňují předpisy o služebních kategoriích vojenských důstojníků.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 97, odst. 2, § 98, odst. 2, § 99, odst. 1 a § 101, odst. 1 zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platového zákona):
§ 1.
Příloha A vládního nařízení ze dne 15. července 1927, č. 104 Sb., o služebních kategoriích vojenských a četnických důstojníků, se doplňuje takto:
 
Ve služební třídě
se zřizují služební kategorie důstojníků
a předpisuje se předběžné vzdělání pro ustanovení na služební místo, po případě se stanoví způsob doplňování kategorie takto:
Do této kategorie se převádějí podle § 5
III.
zbraní
úplné středoškolské vzdělání (úplné vzdělání školy druhého a třetího stupně) nebo absolvování čtyř nižších tříd střední školy nebo jednoročního učebního běhu spojeného s občanskou školou (absolvování školy druhého stupně) a ve všech případech ještě úspěšný výkon zvláštní odborné zkoušky, nebo absolvování občanské školy (školy druhého stupně) a aspoň dvouleté odborné školy.
 
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 4. března 1949; provede je ministr národní obrany.
 
Zápotocký v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.