dnes je 3.12.2023

Input:

82/1967 Sb., Vládní nařízení, kterým se Komise pro klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin podřizuje vládě

č. 82/1967 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 9. srpna 1967,
kterým se Komise pro klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin podřizuje vládě
Vláda Československé socialistické republiky, nařizuje podle § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organizaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1
(1) Komise pro klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin zřízená dosud při Ústředním geologickém úřadě se podřizuje vládě.
(2) Tím se mění § 2 písm. c) a § 4 vládního nařízení č. 11/1958 Sb., o organizaci státní geologické služby.
§ 2
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1967.
 
Lenárt v. r.