dnes je 2.12.2023

Input:

83/1969 Sb., Vyhláška ministra financí Československé socialistické republiky o vydání pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 100. výročí úmrtí Jana Evangelisty Purkyně, platné do 30.6.2000

č. 83/1969 Zb.
[zrušené č. 278/2000 Z.z.]
VYHLÁŠKA
ministra financí Československé socialistické republiky
ze dne 10. července 1969
o vydání pamětní stříbrné pětadvacetikoruny k 100. výročí úmrtí
Jana Evangelisty Purkyně
Ministr financí Československé socialistické republiky vyhlašuje podle § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb.pamětních mincích:
§ 1
K 100. výročí úmrtí Jana Evangelisty Purkyně se vydávají stříbrné pamětní pětadvacetikoruny.
(1) Pamětní stříbrné pětadvacetikoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hrubá váha pětadvacetikoruny je 16 g. Při ražbě je dovolena odchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr pětadvacetikoruny je 34 mm, její hrana je hladká s nápisem FYSIOLOG + FILOSOF + BUDITEL + BÁSNÍK, který je proveden vlisem.
(2) Na líci pamětní stříbrné pětadvacetikoruny je státní znak Československé socialistické republiky a ve dvou neuzavřených kruzích opis „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Označení hodnoty „25“ je pod státním znakem dole. Autorem návrhu je Jiří Dostál; zkratka jeho jména „JD“ je umístěna pod označením hodnoty.
(3) Na rubu pamětní stříbrné pětadvacetikoruny je pravý profil Jana Evangelisty Purkyně a v pravé horní části při okraji letopočty 1869 - 1969. V záhlaví portrétu vlevo je svisle umístěno jméno JAN, pod portrétem ve vodorovném řádku jméno EVANGELISTA a při pravém dolní okraji v opise příjmení PURKYNĚ. V levé dolní části je symbol lékařství v podobě Aesculapovy hole ovinuté hadem. Autorem návrhu je akademický sochař Jiří Harcuba; zkratka jeho jména „H“ je umístěna vedle symbolu vlevo.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Ministr
v z. Gajdošík v. r.
 
Vyobrazení rubu a líce stříbrné pětadvaetikoruny viz Sb. 1969, čá. 29, str. 332.