dnes je 3.12.2023

Input:

84/1953 Sb., Vládní nařízení o úpravě pojistného národního pojištění

č. 84/1953 Zb.
[zrušené nepriamo č. 32/1957 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 28. září 1953
o úpravě pojistného národního pojištění.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu), a podle § 4 odst. 2 a § 6 odst. 3 zákona č. 102/1951 Sb., o přebudování národního pojištění:
§ 1.
Ustanovení § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 109/1952 Sb., o úpravě zaměstnavatelské části pojistného v národním pojištění zaměstnanců, se mění a zní:
„(2) Pojistné se určuje procentní sazbou z úhrnu vyměřovacích základů všech zaměstnanců téhož zaměstnavatele a činí:
a) 10 % u zaměstnanců
1. rozpočtových organisací,
2. hospodářských a ostatních organisací, jejichž hospodářské výsledky jsou zahrnuty v státním rozpočtu,
b) 3 % u příslušníků Sboru národní bezpečnosti,
c) 15 % u ostatních zaměstnanců.“
§ 2.
Pojistné podle § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 74/1953 Sb., o pojištění příslušníků vojenských oddílů pracujících v podnicích socialistického sektoru, činí 10 %. Z toho odvádí podnik 5 % vojenské správě a 5 % Revolučnímu odborovému hnutí (orgánům provádějícím nemocenské pojištění).
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 1953; provedou je všichni členové vlády.
 
Zápotocký v. r.
Široký v. r.
 
 
Dr. Dolanský v. r.
Málek v. r.
Kopecký v. r.
gen.arm. Dr. Čepička v. r.
Maurer v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Dr. Neuman v. r.
Barák v. r.
Nosek v. r.
Beran v. r.
Plojhar v. r.
David v. r.
Poláček v. r.
Dvořák v. r.
Pospíšil v. r.
Ďuriš v. r.
Ing. Púčik v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
Reitmajer v. r.
Jonáš v. r.
Smida v. r.
Krajčír v. r.
Ing. Šimůnek v. r.
Krosnář v. r.
Ing. Škoda v. r.
Dr. Kyselý v. r.
Dr. Šlechta v. r.
Uher v. r.
Štoll v. r.