dnes je 21.4.2024

Input:

85/1947 Sb., Vyhláška o dohodě mezi vládou československou a vládou Jeho Veličenstva ve Spojeném království o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a ve Spojeném Království, které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem, sjednané dne 1. listopadu 1945 v Londýně

č. 85/1947 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 22. května 1947
o dohodě mezi vládou československou a vládou Jeho Veličenstva ve Spojeném království o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a ve Spojeném království, které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem, sjednané dne 1. listopadu 1945 v Londýně.
(Překlad)
Dohoda
mezi vládou československou a vládou Jeho Veličenstva ve Spojeném království o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a ve Spojeném království, které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem.
Vláda Československé republiky a vláda Spojeného království Velké Britannie a Severního Irska, přejíce si uzavříti dohodu, aby usnadnily vrácení peněžních pohledávek a majetku v Československu a ve Spojeném království, které náležejí osobám, jež mají a měly své bydliště ve Spojeném království, nebo v Československu, a které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem, dohodly se takto:
Oddíl 1. - Předmět a rozsah.
1. Pokud jde o Spojené království, tato dohoda bude se týkati peněžních pohledávek a majetku osob v Československu, o nichž jedná nařízení o obchodování s nepřítelem (o schovateli) z r. 1939 [„Trading with the Enemy (Custodian) Order, 1939“], s pozdějšími změnami a doplňky (dále jen „nařízení o schovateli“) a zákon o Československu z r. 1939 (omezení v nakládání s bankovními a jinými účty) „Czechoslovakia (Restriction on Banking Accounts etc.) Act. 1939“ (dále jen „zákon o omezení“). Pokud jde o Československo, bude se dohoda týkati peněžních pohledávek a majetku osob ve Spojeném království, které byly po 3. září. 1939 podrobeny zvláštním opatřením.
Pro účely této dohody výraz „československé osoby“ značí osoby, jejichž peněžní pohledávky a majetek byly podrobeny nařízení o schovateli jedině proto, že tyto osoby mají a měly své bydliště v Československu nebo vyvíjejí a vyvíjely podnikatelskou nebo obchodní činnost v Československu, nebo že spadaly pod ustanovení oddílu 1 i) a) nařízení o omezení, pokud jde o peněžní pohledávky nebo majetek, o nichž jedná uvedené nařízení. Výraz „osoby ve Spojeném království“ značí osoby, jejichž peněžní pohledávky a majetek byly podrobeny zvláštnímu režimu pouze proto, že tyto osoby mají a měly své bydliště ve Spojeném království nebo tam vyvíjejí a vyvíjely podnikatelskou nebo obchodní činnost.
2. Tato dohoda se netýká právního stavu peněžních pohledávek a majetku osob v Československu a osob ve Spojeném království, pokud jde o daňové a devisové zákonodárství, platné ve Spojeném království nebo v Československu.
3. Otázka peněžních pohledávek a majetku ve Spojeném království, jež náležejí britským příslušníkům majícím své bydliště v Československu a s nimiž bylo naloženo podle nařízení o schovateli nebo podle zákona o